بخشودگی جرائم مالیاتی

روابط عمومی اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اطلاعیه ای مبنی بر بخشودگی جرائم مالیاتی به شرح زیر منتشر نمود:
بدین وسیله به اطلاع کلیه همکاران عزیز و محترم صنف فناوران رایانه می رسانم در پی نامه نگاری های این اتحادیه با اداره دارایی و همکاری کارگروه مالیاتی اتحادیه و خصوصاً همراهی نمایندگان این کارگروه و جلساتی که با ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، ریاست محترم ارزش افزوده کشور و ریاست محترم ارزش افزوده استان تهران و جلسه با مدیر کل های محترم مراکز مالیاتی و درخواست از سازمان امور مالیاتی جهت کمک به صنف و تقاضاهای مکرر در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی فعالان اقتصادی این صنف ( البته در مورد افراد دارای پروانه کسب) صورت گرفت، معاونت مالیات های مستقیم به صورت کتبی اعلام نموده است به منظور کمک در جهت حل مشکل مالیاتی فعالان در صورت مراجعه هر یک از اعضای بزرگوار به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط و با ارائه درخواست بخشودگی حداکثر مساعدت لازم در این خصوص برای شما بزرگواران فراهم گردیده است؛ لذا خواهشمندم از این فرصت استفاده کرده و در صورتی که جریمه ای برای شما در نظر گرفته شده و یا در حال رسیدگی می باشد، حتماً به صورت کتبی درخواست بخشودگی خود را به واحد مالیاتی تحویل داده و رسید دریافت کنید تا بتوانید از این بخشودگی استفاده نمایید.