اهدای جایزه تعالی مدیریت برند به شرکت تعالی تجارت ماندگار

به گزارش روابط عمومی تعالی تجارت ماندگار جناب دکتر سعید یاوری مدیرعامل این شرکت موفق به دریافت جایزه تعالی مدیریت برند شد.
در این رویداد که به همت گروه متخصصین ایران در سالن همایش کتابخانه ملی ایران برگزار گردید به شرکت های برگزیده جایزه تعالی مدیریت برند توسط مقامات دولتی، سیاسی و اقتصادی کشور اهدا گردید.
جهت دریافت این مهم شرکت های بزرگ صنعتی، تولیدی، توزیعی، واردکنندگان و صادرکنندگان و ارائه دهندگان خدمات توسط کمیته گروه متخصصین ایران از منظر مفاهیمی همچون نتیجه گرایی، مشتری مداری، رهبری، بهبود و مشارکت منابع انسانی، نوآوری و  بهبود مستمر، مشارکت در مسئولیت های اجتماعی و ... مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت شرکت های برتر جهت دریافت جایزه منتخب و معرفی شدند.