مدیرعامل تجارت ماندگار چهره نامی صنعت شد

در کنگره چهره های نامی صنعت و اقتصاد ایران، نشان زرین چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور به آقای سعید یاوری مدیرعامل شرکت تعالی تجارت ماندگار اهدا شد.

در مراسمی که با هدف شناسائی و تجلیل از مدیران، بنیانگذاران و مؤسسان برندها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و اقتصادی کشور با رویکرد مسئولیت پذیری در سالن  بین المللی همایش های مرکز اسناد و کتابخانه ملي برگزار شد، نشان زرین چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور به آقای سعید یاوری مدیرعامل شرکت تعالی تجارت ماندگار اهدا شد.

در این همایش مقامات دولتي و فعالان اقتصاد کشور حضور داشتند و دکتر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، معاون حقوق و امور بین الملل  وزیر دادگستری و جمعی از چهره های اقتصادی و سیاسی نیز به سخنرانی پرداختند.