ال جی رکورد گینس طولانی ترین صف سلفی دنیا را ثبت کرد

ال جی موفق شد طولانی ترین سلفی دنیا را در کتاب گینس به نام خود ثبت کند. ال جی برای انجام اینکار، صف طولانی تشکیل شده بیش از 2500 نفر در مکزیکوسیتی موفق به ثبت رکورد جدید شد. طولانی ترین صف سلفی جهان توسط ال جی جی 4 در دو ساعت انجام شد.

درکل 746 سلفی گروهی و فردی توسط جی 4 گرفته شد و رکورد پیشین که 531 سلفی بود را شکست.
مسئول برگزاری این رویداد می گوید که در هر 10 ثانیه یک سلفی گرفته شد و این درحالی بود که جی 4 هیچ نیازی به تعویض باتری نداشت و تعداد نفرات صف به اتمام رسید.