مشخصات فردی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

محل تولد

جنیست

تاریخ تولد

ملیت

دین

مذهب

نظام وظیفه

وضعیت تاهل

تعداد فرزندان

وضیعت مالکیت منزل

تعداد افراد تحت تکفل

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

شغل درخواستی

آدرس

میزان تحصیلات

نوع مدرک و رشته تحصیلی

محل اخذ

تاریخ اخذ

معدل

توضیحات

سوابق کاری

نام موسسه/شرکت

تاریخ استخدام

تاریخ ترک کار

نام مدیر عامل

شماره دریافتی

آخرین حقوق دریافتی

مهم ترین پست سازمانی

علت ترک کار

توضیحات

معرف

نام

نام خانوادگی

نوع آشنایی

آدرس

مهارت های آموخته شده

نوع مهارت

درجه مهارت

محل و نوع یادگیری

توضیحات

زبان خارجی

نام زبان

توانایی صحبت کردن

توانایی های فهم مطالب شنیداری

توانایی خواندن و ترجمه کردن

توانایی نوشتن

ارسال رزومه
شما می‌توانید در صورت تمایل فایل رزومه خود را آپلود نمایید.

بارگزاری فایل