نمایشگاه الکامپ 1390
همایش برترین‌های انفورماتیک کشور - سال 1390
مصاحبه شبکه عربی اخبار الان - سال 1394
نمایشگاه الکامپ - سال 1390